Termeni și Condiții

Termeni și Condiții

INGCOS APPS SRL, în calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului www.joaka.ro și al aplicației de mobil Joaka își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui website, precum și Politica de GDPR și Termenii și condițiile de folosire, fără niciun fel de notificare prealabilă. Datorită acestui fapt, vă rugăm să vizitati periodic această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.

Prin instalarea și înregistrarea în aplicație, Utilizatorul declară faptul că a citit și acceptă Termenii și Condițiile. În cazul în care Utilizatorul nu acceptă termenii și condițiile sau nu își poate manifesta în mod valabil consimțământul, nu este permisă utilizarea aplicației. Prin acceptarea acestor termeni și condiții, Utilizatorul declară și garantează că are cel puțin 18 ani și capacitate deplină de exercițiu.

Definirea termenilor

“Joaka” sau “Aplicația” înseamnă serviciul oferit de către INGCOS APPS SRL de intermediere între clienți și utilizatori și oferirea accesului pe platforma de rezervări online prin intermediul unei aplicații mobile, disponibilă pe Google Play sau App Store sub același nume.

„Utilizatori” înseamnă persoanele fizice care s-au înregistrat în cadrul Platformei digitale Joaka pentru a rezerva servicii de închiriere de terenuri sportive. 

“Clienți” înseamnă persoanele fizice sau juridice care s-au înregistrat în cadrul Platformei digitale Joaka și oferă spre închiriere de către utilizatori în cadrul prevederilor legale a bunurilor lor constând în terenuri de sport și agrement, amenajări sportive și echipamente sportive.

“Firma” înseamnă INGCOS APPS SRL, persoană juridică înființată și funcționând în conformitate cu legea română, cu sediul în Constanța, Str. Poporului, nr.36, camera 4, etaj 1, judeţ Constanta, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J13/3570/2018, Cod Unic Înregistrare 40272365.

Serviciile Oferite

Firma oferă prin intermediul aplicației Joaka accesul la o bază de date cu terenuri și săli de sport pentru a putea fi închiriate prin intermediul ei. Utilizatorii au posibilitatea să vadă și să își selecteze sportul, data și intervalul orar în care doresc să închirieze spațiul sau serviciul oferit de Client. În același timp, acesta poate selecta și metoda de plată, card sau numerar, fiecare având următoarele procese de funcționare.

Cererea înaintată de Utilizator trebuie să fie fermă și corectă. Astfel, ne rezervăm dreptul de a penaliza Utilizatorul sau Clientul în cazul în care cererile de rezervări nu sunt respectate.

Joaka și Firma nu pot fi trași la răspundere pentru nerespectarea obligațiilor Clientului, deși sprijină soluționarea problemelor întâmpinate. În caz de nerespectare a termenilor de către Client, Utilizatorul se poate adresa Joaka prin contact direct la adresele disponibile pe website și prin intermediul aplicației de chat tawkto disponibilă pe Site. 

Prin alegerea metodei de plată cu cardul, se va înregistra cardul prin metoda de plată folosită de Joaka, implementată în aplicație prin ajutorul unui partener financiar acreditat, datele cardului fiind stocate într-un server certificat și encriptat al partenerului financiar. Factura fiscală va fi comunicată instant către Utilizator prin intermediul adresei de e-mail prin care acesta s-a înregistrat în Joaka și, de asemenea, va fi disponibilă din aplicație.

Prin alegerea metodei de plată în numerar, Utilizatorul alege să plătească serviciile contractate prin intermediul aplicației Joaka la fața locului, plătind direct Clientului banii pentru serviciul oferit. În acest caz, factura fiscală va fi emisă de către Client, iar Firma nu este responsabilă să emită facturi pentru această metodă de plată.

Drepturile și obligațiile părților

Utilizatorul folosește Site-ul și Aplicația Joaka pe riscul propriu, INGCOS APPS SRL fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Site-ului și a Aplicației sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe Site sau din Aplicație. INGCOS APPS SRL nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe Site sau Aplicație. INGCOS APPS SRL nu acordă niciun fel de garanție pentru conținutul și utilizarea acestui Site sau a Aplicației. 

Dacă utilizati Site-ul sau Aplicația, sunteți răspunzător pentru asigurarea confidențialității datelor privitoare la contul dumneavoastră de acces, cum ar fi numele de utilizator și parola și sunteți de acord să vă asumați întreaga responsabilitate pentru activitățile/acțiunile desfășurate pe Site sau Aplicație cu contul și parola dumneavoastră. În cazul în care suspectați că, confidențialitatea acestor date de acces a fost compromisă, vă rugăm să vă modificați datele contului din intermediul Aplicației sau să cereți resetarea parolei, trimițând un mesaj prin intermediul chatului de asistență din website.

Efectuarea de operațiuni neautorizate asupra acestui Site sau al Aplicației și tentativa de efectuare a acestora, incluzând fără a se limita la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informații în vederea comercializării lor, blocarea accesului, ș.a.m.d., vor fi pedepsite conform legii.

Utilizatorii Site-ului sau al Aplicației pot, și sunt încurajați să trimită comentarii, note, sugestii, idei sau observații cu privire la conținutul și structura Site-ului sau al Aplicației, respectiv pot adresa întrebări atâta timp cât conținutul acestora nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, care sa afecteze viața privată, drepturile de proprietate intelectuală, ale Joaka sau ale unor terțe părți, și care nu conțin viruși, derulează campanii politice/electorale, solicitări comerciale, scrisori în lanț, email-uri de masă sau orice altă formă de spam. Nu puteți folosi o adresă de e-mail falsă sau să impersonați o altă persoană sau entitate. Joaka își rezervă dreptul, dar nu și obligația de a îndepărta sau edita o astfel de informație transmisă.

Prin trimiterea unei astfel de informații, dacă nu este altfel specificat, acordați Joaka și partenerilor/afiliaților săi dreptul gratuit, neexclusiv, perpetuu, irevocabil și sublicențiabil de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, deriva, distribui sau a le afișa pe orice fel de medii, în toată lumea. Acordați dreptul Joaka și partenerilor/afiliaților săi de a utiliza numele pe care l-ați trimis în conjuncție cu informația, dacă aceștia vor decide astfel. Declarați și garantați că dețineți sau controlați toate drepturile cu privire la informațiile transmise, că acestea sunt corecte și că utilizarea acestora nu intră în contradicție cu Termenii și condițiile de utilizare, că nu vor cauza daune către o terță parte și că veți despăgubi integral Joaka sau partenerii/afiliații săi pentru toate cererile rezultate din informația astfel transmisă.

Întregul conținut al Aplicației și al Site-ului, incluzând, dar fără a se limita la texte, imagini, grafice, programe pentru calculator, precum și orice alte date și aplicații, sunt proprietatea INGCOS APPS SRL și/sau a partenerilor săi, fiind protejate conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe cu modificările ulterioare, precum și tuturor celorlalte legi, inclusiv dar fără a se limita la legile aplicabile privind drepturile de proprietate intelectuală și industrială. 

Utilizatorului și Clientului le sunt interzise folosirea Aplicației pentru a încărca, a salva, a transfera sau a distribui materiale care sunt ilegale, care prezintă un risc pentru minori, care denigrează pe alții și/sau care insultă sau sunt în alt mod ilicite. Acest lucru cuprinde distribuția ilegală de conținut care încalcă legea privind protecția datelor, legea proprietății intelectuale, legea privind brevetele industriale, legile auxiliare privind drepturile de autor, drepturile personalității și/sau alte drepturi ale unei terțe părți. 

Utilizatorul și Clientul Aplicației sunt singurii responsabili pentru conținutul transmis de aceștia, precum și pentru utilizarea Aplicației. Firma nu poate fi trasă la răspundere pentru materialele încărcate de către Utilizator sau Client.

Joaka nu poate garanta Clientului sau Utilizatorului disponibilitatea continuă și neîntreruptă la Aplicație. Cu toate acestea, Joaka se străduiește să asigure disponibilitatea la un nivel cât mai ridicat și să remedieze întreruperile cât mai repede posibil. De asemenea, Joaka nu garantează că utilizarea Aplicației va conduce în toate cazurile la încheierea unui contract de închiriere între Client și Utilizator. 

Descarcă aplicația ACUM!